Semalt Expert avslöjar 13 enkla tekniker som varje framgångsrik affärssinn undersöker

För vissa människor kan framgång verka som att lyfta en påse med sand, men för några är det bara en rutin. Hur är det möjligt?

Det första steget är att döda rädsla, som kommer från känslan av misslyckande, genom att ställa frågan kontinuerligt och planera ordentligt. Den ledande kundframgångschefen för Semalt , Igor Gamanenko hävdar att erfarenhetens år är ovärderliga eftersom de har bidragit till att förverkliga många projekt. Här är de tretton tipsen om vad man ska göra för att lyckas i affärer, som experten delar med sig av erfarenheterna av produktivt arbete i Semalt.

Konceptualisera

Du bör ha en stor bild av vad du vill uppnå från idéstadiet till den slutliga implementeringen och övervakningen. Samtidigt är det viktigt att förstå antalet personer du vill engagera dig, tekniken du planerar att anställa, fordonet som gör det möjligt att förmedla både människor och teknik. Definiera målkunder, tillsynsmyndighet och prisjämförelse som kommer att garantera en vinst eller åtminstone upprätthålla initiativet under en tid tills du bryter jämnt och längre.

Planen

När du är klar med idékartläggning görs en detaljerad planering av alla de olika aspekterna av din idé. Från det viktigaste till det minsta bör alla kostnadseffekter vara lika specificerade. Kärnan i denna stränga process är att uppskatta bättre vilken tid det kommer att ta dig att uppnå ditt mål som vagt uttrycktes under konceptualisering.

Få fram information

Naturligtvis bör du bekanta dig med någon specifik information, men det räcker inte för att garantera din framgång. Således är behovet av en djupgående undersökning oundvikligt eftersom vissa fakta kanske inte är öppna för dig från början eller så har saker och ting blivit annorlunda, och du måste veta det. Beroende på vilken information du behöver bör framtagningen av information göras på lämpligt sätt. I slutändan är rätt information mycket viktig så att du inte slösar resurser på fel väg.

Verifiera information

Gör en undersökning av den information du har fått, validera dess äkthet och anpassa den till det konceptualiserade målet som vi har sagt tidigare. Under verifiering är konsistensen mycket viktig så snart den i stor utsträckning orsakar tillförlitligheten för den samlade informationen.

Hitta alternativ

När du har kommit med all information kommer det att ta lite tid att titta runt och se om det fortfarande finns några kraftfullt bättre sätt att uppnå samma eller bättre resultat. Vad anser du? Du betraktar målkunderna eller kunderna först, inte kostnaden, tiden eller resurserna. När du har klargjort vad som är det mest väsentliga för kundtillfredsställelse bör du ta hänsyn till faktorn för kostnad, tid och resurser och välja de bästa alternativen för ditt initiativ.

Upprätta den slutliga planen

Med analysen av de tillgängliga alternativen kan du nu ha en djärv ställning i vilken strategi du ska använda, vilket kommer att prioritera intressenternas intressen. Ett av alla dina alternativ måste stå ut när det gäller kundnöjdhet och tid. Glöm inte att du har frihet att använda flera strategier vid olika tidpunkter beroende på rådande omständigheter. Det viktigaste att uppnå är säkert hållbara resultat.

Välj fondkälla

Ditt affärsfall är till stor del instrument för att förvärva de nödvändiga medlen. Det är ett tydligt uttryck för skälen för initiativet och anledningen till att anta en viss strategi mot alla odds. Det bör vara aktuellt och sofistikerat, enkelt och tydligt ifrån tvivel och alla former av tvetydighet. Mycket viktigt är att du bör använda källor som inte kommer att påverka ditt företag negativt, till exempel en hög ränta, långa och komplicerade juridiska skyldigheter, stränga villkor för säkerheter. Tänk alltid på en parametrisk kapitalkostnad som kommer att stå för alla möjliga risker och som fortfarande faller inom gränserna för din förväntade inkomstström.

Uppdatera din plan

Det är aldrig för mycket av din tid och resurser att minimera händelser som kommer att leda till förlust. Så ta lite tid och granska allt du har gjort de senaste dagarna, veckorna och till och med månaderna. Låt det inte smyga in i år, men om det gör det, se till att du inte ger upp eller ge upp för förhalning. Kanske kan det vara en del prickar och korsning som kan göras. När du hittar dem, slösa inte tid, gör det nödvändiga och möta nästa steg.

Implementera din plan

Det är dags att få den att rulla och spela lite för lite eftersom du aldrig vet vad som ligger i väntan. Även om ordspråket "planering sparar du dubbelt så mycket tid under implementeringen" är sant, men det betonade aldrig behovet av rusa, så ta det långsamt och stadigt. Detta gör att du snabbt kan anpassas om det skulle finnas några oförutsedda omständigheter som innebär att i slutändan skillnaden mellan den planerade strategin och den implementerade strategin kommer att vara mycket smal och kontrollerad.

Övervaka din plan

Inget framgångsrikt företag går utan övervakning och kontroll. Det är kännetecknet för hållbarhet och kvalitetssäkring. Kärnan i övervakningen är att vidta korrekta steg så snart som möjligt på grund av att det är längre bort från planen, desto svårare blir det att hantera och desto dyrare blir verksamheten. Backloghantering innebär en hög prioriteringsnivå; frågan är: vars intresse kommer att prioriteras framför en annan? Och nästa sak som kommer att tänka på är konflikt.

Vidta korrigerande åtgärder

Behovet av att säkerställa företagets image och rykte såväl som andra faktorer som kostnad, tillfredsställelse och resursmaksimering kräver nödvändiga korrigerande åtgärder. Godkännanden för omarbetning, avvikelser och felreparationer måste göras inom specifika tidsgränser som inte kommer att påverka hela verksamhetens varaktighet.

Låt människor veta ditt företag

Anställ sociala medier, muntliga ord och alla andra annonsmekanismer för att marknadsföra ditt företag. Detta kommer att öka försäljningen och öka intäkterna medan kostnaderna gradvis kommer att sjunka och vinsten kommer att öka på lång sikt.

Sluta inte övervakningen

Slutligen, sluta inte övervaka eftersom affärsvärlden är en mycket dynamisk där förändringar är oundvikliga. Var proaktiv, fortsätt att lära och fortsätt att tillämpa kunskap och färdigheter. Tillväxt och expansion kommer naturligt, och begreppet spontanitet kommer att hålla dig flytande.

send email